Registratie Customer Experience Training 2nd Edition


Registratie Customer Experience Training 2nd Edition

Registratie Customer Experience Training 2nd EditionPRIJZEN:

SRD 750 per persoon

Maximaal 16 deelnemers per training

De betaling kan geschieden door middel van een overmaking of een contante betaling. Deze kan gedaan worden bij het kantoor van GMSS aan de Hk. van Roosmalen- en Hoekstrastraat no. 28 tussen 9.00 uur en- 15.00 uur. Bij aanmelding dient u er voor te zorgen dat betaling voor 29 januari geschied.

Rekening nummers:

Bankers: Republic Bank 1000117968 (US$) /1000117941(SRD) t.n.v. General Marketing & Sales Solutions (GMSS). Onder vermelding van Customer Experience Training 2nd Edition
Plaats: GMSS Traning Facility
Datum: 2 februari 2019

U kunt zich aan melden t/m 29 januari 2019.
SendingSearch