Registratie: Seminar klantgericht leiderschap


Registratie: Klantgericht Leiderschap Seminar - oktober 2019


PRIJZEN:

Regular Price: US$ 100,- per persoon

De betaling kan geschieden door middel van een overmaking of een contante betaling. Deze kan gedaan worden bij het kantoor van GMSS aan de Hk. van Roosmalen- en Hoekstrastraat no. 28 tussen 9.00 uur en- 15.00 uur. Bij aanmelding dient u er voor te zorgen dat betaling voor 11 oktober 2019 geschied.

Rekening nummers:

Bankers: Republic Bank 1000117968 (US$) /1000117941(SRD) t.n.v. General Marketing & Sales Solutions (GMSS). Onder vermelding van Klantgericht Leiderschap Seminar - oktober 2019
Plaats: Oxygen Resort
Datum: 11 oktober 2019
Tijd: 08.30u - 12.30u
Inloop: 08:00u - 08:30u
U kunt zich aan melden t/m 11 oktober 2019.
SendingSearch